Čínská medicína - Tiens

Prodejny a Eshopy

Pokyny pro práci s Aculife

Pokyny pro práci s Aculife

Vydáno: 19.02.2010 15:36

Postup a informace pro majitele Aculife, kteří nevlastní český návod k použití.

Postup práce s Aculifem:

 • Vložte magnetický hrot do konektoru.
 • Zvolte správnou ušní ucpávku a vložte ji do levého ucha (ušní ucpávku do levého ucha, hrot na levou dlaň)
 • Spusťte zařízení.
 • Pro začátek vyhledávání umístěte hrot pod nehet levého palce pro stanovení správné úrovně intenzity.
 • Upravujte signál vždy o jednu úroveň, dokud neucítíte mravenčení / brnění. Vyšší intenzita zvýší přesnost vyhledávání.
 • Jakmile naleznete odpovídající úroveň, položte vedle sebe nákres dlaně a pohybujte hrotem pomalu po dlani.
 • Mravenčení / brnění na akupunkturním bodu (podobný pocit jako na palci) znamená možný zdravotní problém. Podle tabulky zjistíte, o který akupunkturní bod se jedná.
 • S hrotem na akupunkturním bodu přepněte z režimu vyhledávání na režim uvolnění. Vynulujte měřič času a podržte hrot na akupunkturním bodu. Terapie bude trvat pět minut. Na konci terapie zařízení pípne.
 • Při každé následné terapii zvyšujte intenzitu. Rychleji tak dosáhnete uvolnění.
 • Délka terapie by neměla přesáhnout 15-20 minut pro každý akupunkturní bod: v jednom dni můžete použít zařízení na libovolný počet akupunkturních bodů. Na konci každé terapie vypijte sklenici teplé vody, vyloučíte tím nečistoty z těla.
 • Zvyšujte počet terapií na problémových akupunkturních bodech, dokud mravenčení / brnění nezmizí. To znamená, že zdravotní stav příslušné části těla se zlepšil.
 • Další terapie po zlepšení zdravotního stavu vám zajistí lepší obranyschopnost proti běžným nemocem.
 • Do paměti (M1 nebo M2) můžete uložit úrovně, které vám nejlépe vyhovují. Napříště tak můžete přejít přímo na tuto úroveň signálu z režimu paměti. Stiskněte tlačítko paměti, vynulujte měřič času a zahajte pětiminutovou terapii.
 • Jste-li v dosahu elektrické sítě, použijte síťový adaptér. Po třicetiminutové terapii nechte zařízení TIENS-LIFE chvíli vypnuté.
 • Mimo dosah elektrické sítě použijte alkalickou baterii o napětí 9 V.
 • Nepoužíváte-li Aculife, zařízení vypněte.

Používat zařízení je přísně zakázáno:

 • Osobám s kardiostimulátorem
 • Těhotným ženám
 • Dětem do tří let (3)
 • Pacientům se zhoubnými nádory
 • Pacientům s tendencí ke vzniku hemoragie
 • Pacientům s tuberkulózou
 • Chronickým alkoholikům

Upozornění:

 1. Nepoužívejte Aculife, jste-li extrémně unaveni nebo hladoví, odpočiňte si třicet minut a snězte lehké jídlo. Poté pokračujte v diagnóze nebo terapii.
 2. Po jídle si před použitím Aculife hodinu odpočiňte.
 3. Před použitím Aculife si osušte dlaně. V chladném počasí dlaně nejdříve zahřejte.
 4. Po terapii se nesprchujte studenou vodou ani nepijte studené nápoje. Po každém použití doporučujeme odpočinek v délce jedné hodiny.
 5. Budete-li používat Aculife patnáct po sobě následujících dnů, vynechejte před dalším použitím tři dny.
 6. U některých pacientů se může po terapii objevit vyrážka. Tato vyrážka je běžná a zmizí přibližně hodinu po ukončení terapie.
 7. Detektor se nesmí dotýkat žádného kovového předmětu, např. hodinek nebo prstenů.
 8. V průběhu léčby je intenzita stimulace individuální. Nicméně platí, že čím intenzivnější stimulace, tím lepší účinek.
 9. Intenzita magnetické vlny může být rozdělena do patnácti stupňů. Novým uživatelům se doporučuje začít na prvním stupni a postupně intenzitu zvyšovat podle individuální adaptace.
 10. Po ukončení léčby se doporučuje vypít přibližně 300-500 mililitrů teplé vody. Bezprostředně po ukončení léčby nepijte studenou vodu a nesprchujte a nekoupejte se ve studené vodě.
 11. Tento výrobek je určen pro péči o zdraví. Velmi doporučujeme systematické používání výrobku, např. první den pro léčbu gastrointestinální soustavy, druhý den pro léčbu kardiovaskulární soustavy a třetí den pro léčbu dýchací soustavy atd.
 12. Necítíte-li se po použití Aculife dobře, vyhledejte lékaře.
 13. Procházíte-li některým druhem léčby, před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem.
 14. Zařízení Aculife uchovávejte v suchu. Vlhkost může poškodit funkce zařízení.
 15. Zabraňte pádu zařízení na zem.
 16. Používejte správné napětí pro síťový adaptér. Síťový adaptér musí být certifikován CE.
 17. Nepřetržité používání tohoto výrobku spotřebovává elektrickou energii. Při bateriovém napájení používejte alkalické baterie.
 18. Intenzita magnetické vlny v režimu „DETECT (síla 2)" je větší než v režimu „RELIVE (síla 1)", a je proto snazší zjistit zdravotní stav uživatele.
 19. Neumisťujte ušní ucpávku do levého ucha a hrot na pravou dlaň nebo ušní ucpávku do pravého ucha a hrot na levou dlaň.
 20. Nepoužívejte Aculife v oblasti srdce, hlavy a obličeje.

Další informace:

- Popis přístroje Aculife
- Představení přítroje Aculife (pro přihlášené lékaře)
- Návod k použití a české mapy akupunkturních bodů (připravujeme pro přihlášené lékaře)